Skip to main content

New Books (and More) in the Mendel Gottesman Library

School Menu
To ascertain the status of a book (“on reserve”, “available”, etc.) copy & paste the title into the search box in YULIS, find the book record, click on the title and look at its status.

To locate the book in the library, find the call number location on the Library Locations Chart.

 
Title Publication Location Call Number
‏אתיקה והאינסופי  : ‏שיחות עם פיליפ נמו / עמנואל לוינס ; תרגם מצרפתית אפרים מאיר בשיתוף עם שמואל ראם ; הקדים מבוא אפרים מאיר ; ערך יעקב גולומב.   Yerushalayim : Hotsaʼat sefarim ʻa. sh. Y.L. Magnes, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit, 756 [1995 or 1996] Gottesman B29 .L4815 1995
Saadya Gaon : the double path of the mystic and the rationalist / by Gyongyi Hegedus.  Boston : Brill, 2013. Gottesman B759.S24 H45 2013
הוגי הדור / שמואל הוגו ברגמן.   Yerushalayim : Hotsaʼat sefarim ʻa. sh. Y.L. Magnes, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit, [1970] Gottesman B804 .B45 1970
הדיאמאט : ביקורת האידיאולוגיה הסובייטית / י׳ מרגולין.  260 Tel-Aviv : "Maʻoz", agudah le-maʼavaḳ ʻal shiḥruram shel ha-Yehudim mi-Ber. ha-M., 1972. Gottesman Preserve B809.8 .M347 1972
Fackenheim's Jewish philosophy : an introduction / Michael L. Morgan.  Toronto : University of Toronto Press, [2013] Gottesman B995.F334 M67 2013
Emmanuel Lévinas et Henri Meschonnic : résonances prophétiques : suivi d'un hommage à Henri Meschonnic / Monique Lise Cohen.  Paris : Orizons, 2011. Gottesman B2430.L484 C637 2011
Levinas and theology / Nigel Zimmermann.  London ; New York : Bloomsbury T & T Clark, 2013. Gottesman B2430.L484 Z56 2013
My friendship with Martin Buber / Maurice Friedman.  Syracuse, New York : Syracuse University Press, 2013. Gottesman B3213.B84 F75 2013
La filosofia ebraica oggi : orizzonti, percorsi e problemi / a cura di Massimo Giuliani.  Padova : Esedra, c2013. Gottesman B5800 .F548 2013
Reaching for G-d : the Jewish book on self help / Rabbi Lazer Gurkow.  [London, Ontario?] : Rabbi Lazer Gurkow, [2012] Gottesman BF632 .G87 2012
שאיפות : הדרך לגדול... : פרקי הדרכה מלווים בסיפורים נוראי הוד על דרך התעלותם של גדולי ישראל בתורה ויראת שמים, המאירים את הדרך להגשמת השאיפות / יצחק הרשקוביץ.   Yerushalayim : Y. Hersḳovits, 5773 [2012 or 2013]  Yerushalayim : ": "Yefeh nof", Y. Pozen, Gottesman BJ1280 .H47 2012
ספר שאגת אריה : ונלוה אליו ספר בן משכיל וספר משה אמת ותורתו אמת / כל אלה חיברו ... יהודה אריה סג"ל לעווינגער אב"ד דק"ק קראסנא.   Bruḳlin Nyu Yorḳ : Yaʻḳov Hilel Luger : Mordekhai Tsevi Luger, 773, c2013. Gottesman BJ1280 .L48 2013
גודל ענין חיוב לימוד ספרי מוסר : מצד ההלכה כמו מצד המוסר : קטעים מגדולי הדורות בזה / ממני שלום שכנא בן יצחק יעקב זאהן.   Yerushalayim : Kolel "Ḳodashim ṭohorot" B. ha-Kenes. Har Tsevi, 773 [2012 or 2013] Gottesman BJ1280 .Z34 2012
ספר הנהגות אדם / מצאתי כתוב במגילת סתרים ... דוד אפנהיים ; גם הוספנו בו כמה לקוטי יקרים ... שמשון מאוסטראפאליא.   Bruḳlin, N.Y. : : M.M.L., 719 [1958 or 1959]. Gottesman BJ1283 .O66 1958
ספר אלפא ביתא : אותיות מחכימות מאירם כספירים ... / צבי הירש ; [העורך יעקב מאיר מרדכי פעלדשטיין].   Yerushalayim : Zikhron Aharon, 767 [2006 or 2007] Gottesman BJ1284 .Z48 2006
ספר בצל האמת : המנקד / מאת שלום בביוף.   Yerushalayim : Harʼel, [773 i.e. 2013] Gottesman BJ1285.2 .B23 2013
ספר דע את מנוחתך : מנוחת הנפש / מבעל מחבר ספרי "בלבבי משכן אבנה".   [Israel : ḥ. mo. l., 2013?] Gottesman BJ1285.2 .D23 2013
קונטרס צדיק באמונתו יחיה : שיחה יקרה / שנאמר ע"י ... מאיר הייזלר ראש ישיבת עמק התלמוד : בבית המדרש גבוה בעיר ... לעיקוואד.   Brooklyn NY : Yeshivat ʻEmeḳ ha-Talmud, 773 [2013] Gottesman Preserve BJ1285.2 .H35 2013
The dignity of the needy from Talmudic tzedakah to human rights : to each according to one's social needs / [by Noam Sachs Zion].  Cleveland : Zion Holiday Publications, 2013. Gottesman BJ1286.C5 Z558 2013
Duties to poor people from the Bible to the welfare state and tikkun olam  : from each according to one's ability / by Noam Zion.  Cleveland : Zion Holiday Publications, 2013. Gottesman BJ1286.C5 Z5585 2013
For the love of God : comparative religious motivations for giving : Christian charity, Maimonidean tzedakah and lovingkindness (hesed) / by Noam Zion.  Cleveland : Zion Holiday Publications, 2013. Gottesman BJ1286.C5 Z56 2013
לקט ההלכה הכבוד והמצוה : כיבוד אב ואם, כבוד בית הכנסת, כבוד אשתו, כבוד הבעל, כבוד הברכה, כבוד זקן, והוא עיקרי הלכות הכבוד : והוא תמצית עיקרי הלכות הכבוד, כולל הדינים הנוגעים למעשה על פי המציאות בימינו / נלקט ונערך ע״י אלחנן בלא"א צדקיהו כהן.   Bene Beraḳ : Elḥanan Kohen, 773 [2013] Gottesman BJ1286.R47 K64 2013
ספר מנורת המאור / חברו החכם ... רבינו יצחק אבוהב הספרדי ; עם פירוש נפש יהודה, חברו החכם מוהר"ר משה פרנקפורט, דיין ק"ק אמשטרדם.   [Israel] : "Or Daṿid", [2013?] Gottesman BJ1287 .A15 2013
מבחר מתוך המקור הערבי של ספר ״חובות הלבבות״ לר׳ בחיי אבן פקודה / ליקטה חוה לצרוס־יפה.   Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʻIvrit, ha-Faḳulṭah le-madaʻe ha-ruaḥ, ha-Makhon le-limude Asyah ṿe-Afriḳah, 724 [1963 or 1964] Gottesman BJ1287.B23 H52 1963
ספר בחינות עולם / חברו ... ידעיה הפניני בר אברהם הבדרשי  ;  עם פירוש מגדנות אלעזר, חברתיו ... אלעזר בן  שלמה זלמן ליסר ....   Liḳ : Bet ha-defus shel Ts. H. Peṭtsoll, 620 [1859 or 1860] Gottesman Preserve BJ1287.B34 B4 1859.
ספר תומר דבורה : עם ביאור הקדמות ושערים : לפתוח שער בדברי התומר דבורה עפ"י רבותינו הראשונים והאחרונים, ז"ל / אשר חנני השי"ת בן ציון בלאמו"ר הרב שלמה משה, זצ"ל, אפשטיין.   Yerushalayim : Ben Tsiyon Epshṭain, 773 [2013] Gottesman BJ1287.C63 T6 2013
ספר אבן שלמה : תוספאה : והוא נוסד לפלס דרכי התורה והעבודה במאזני צדק ... וכל אלה מיוסדים על מקראי קדש ומאמרי חז"ל כפי מה שביארם לאמתה של תורה ... / אליהו מווילנא ... ; ונלוה אליו ביאור ע"ד הרמז ומוסר נפלא מאת שמואל ב"ר אברהם מאלצאן ...  בהוספות רבות אשר הוסיף ... יצחק מאלצאן..   Yerushalayim : Y. Zloshinshḳi, 773 [2013] Gottesman BJ1287.E663 E94 2013
ספר החיים : כשמו כן הוא ... יורה הדרך אשר ילך בה האדם ...  / חיים ברבי בצלאל ; [ביקורת ועריכה, גדליה שיינין].   Yerushalayim : Otsar ha-sefer, 766 [2005 or 2006] Gottesman BJ1287.H273 H3 2005
ספר מסילת ישרים : המנקד / מאת רבינו משה חיים לוצאטו ... ע"פ דפוס ראשון שנדפס בחיי המחבר בשנת ת"ק ... ; ערוך ומסודר מחדש בדיוק רב ומחולק לפסקאות בתוספת מקורות רבים ובהגהה מדוקדקת ... כל זה נעשה ע"י אברהם ווייס באאמו"ר חיים יוסף דוד.   [Monsey, N.Y.?] : [publisher not identified], 773 [2013] ©2013. Gottesman BJ1287.L83 M4 2013
נביעות : הארות, עצות ותובנות המשיבות את הרוח על פי משנתו של הראי״ה קוק / על פי משנתו של הראי״ה קוק ; ליקט וביאר יובל פרוינד.   Tel Aviv : Yediʻot aḥaronot : Sifre Ḥemed : Rosh Yehudi, [2013] c2013 Gottesman BJ1533.C8 K66 2013
Jewish and Christian cosmogony in late antiquity / edited by Lance Jenott and Sarit Kattan Gribetz.  Tübingen : Mohr Siebeck, 2013. Gottesman Closed Shelf BL227 .J49 2013
Reflections on the silence of God : a discussion with Marjo Korpel and Johannes de Moor / edited by Bob Becking.  Leiden ; Boston : Brill, 2013. Gottesman BL473 .R445 2013
גוף תפילה : קולות, מילים בכתב, שיר תפילה / ז׳אק דרידה,  מיכל גוברין ; בהשתתפות דייוויד שפירו.   [Tel Aviv?] : ha-Ḳibuts ha-meʼuḥad : Mekhon Mofet, 773, 2012. Gottesman BL560 .S5315 2012
After spirituality: studies in mystical traditions / edited by Philip Wexler, Jonathan Garb.  New York : Peter Lang, c2012 Gottesman BL625 .A335 2012
ספר שערי אונאה : על אונאת דברים ; ספר שערי דמעות : על הלאו דכל אלמנה ויתום לא תענון ; השמטות לספר דברי הלל (ספר על חומש וחידושי תורה בהרבה סוגיות בש"ס) כל אלה חברו [ז"א לוקטו ע"י] הלל דוד ליטוואק.  Brooklyn, NY : Hillel Litwack, 772, c2012. Gottesman BM40 .S422 2012
As a perennial spring : a festschrift honoring Rabbi Dr. Norman Lamm / publishing coordinator, Hebrew editor, Bentsi Cohen.  New York, NY : Bentsi Cohen, Downhill Publishing LLC, [2013]. Haifa, Israel : Deep Print Ltd. Gottesman Closed Shelf BM42.L34 A8 2013
חוט של חן : שי לחווה טורניאנסקי / עורכים ישראל ברטל, גלית חזן-רוקם, אריקה טים, קלאודיה רוזנצוייג, עדה רפפורט-אלברט, ויקי שיפריס.   Yerushalayim : Merkaz Zalman Shazar le-ḥeḳer toldot ha-ʻam ha-Yehudi : ha-Merkaz le-ḥeḳer toldot Yehude Polin ṿe-tarbutam, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim, 2013. Gottesman Closed Shelf BM42.T827 H88 2013
כתבי רבי מאיר בר־אילן.   Jerusalem : Mosad ha-Rav Ḳuḳ, 710- [1950-] Gottesman BM45 B3725 1950
קונטרס שם משמואל / מאת יהושע העשיל אייכענשטיין.   Lakewood, NJ : Gilyon, 767 [2006 or 2007]. Gottesman Preserve BM45 .E397 2006
The study of Judaism : authenticity, identity, scholarship / Aaron W. Hughes.  Albany : State University of New York Press, [2013] Gottesman BM45 .H84 2013
נהלך ברג״ש : מבחר מאמרים : יוצא לאור לקראת יום השנה הראשון להסתלקותו / שמעון גרשון רוזנברג--שג"ר ; עורך זוהר מאור בהשתתפות שמעון י' דייטש.   Alon Shevut : Mekhon Kitve ha-Rav Shagar, 770 [2009] Gottesman BM45 .S4534 2009
זאת בריתי : גרות, חילון, נישואין אזרחיים / שמעון גרשון רוזנברג, שג"ר ; עורך, זוהר מאור.   Alon Shevut : Mekhon Kitve ha-Rav Shagar, 5772 [2011 or 2012] Gottesman BM45 .S4535 2011
ספר משה ידבר : ניצוצי אור / מתורת ... החתם סופר ... מלוקט מספר הקדושים ; [המלקט והמסדר ישעי' יצחק קורנהויזר].   Yerushalayim : [ḥ. mo. l.], 773 [2013] Gottesman BM45 .S6465 2013
Collected essays / Haym Soloveitchik.  Oxford ; Portland, Or. : The Littman Library of Jewish Civilization, 2013- Gottesman Closed Shelf BM45 .S668 2013
ספר אשלם תודות לך / פעולת  ... רבי סיסף (יוסף) וזאן ; העורך, נסים מזגני.   Bene Beraḳ : Nisim Mazgani, 769 [2009]. Gottesman Folio BM45 .V393 2009
ספר אשלם תודות לך / פעולת  ... רבי סיסף (יוסף) וזאן ; העורך, נסים מזגני.   Bene Beraḳ : Nisim Mazgani, 769 [2009]. Gottesman Folio BM45 .V393 2009
קונטרס עול תורה : יסודות נאמנים, דברי חיזוק ועצות מעשיות : נחוץ מאד לכל בן תורה / שנאמרו מפי מיכל יהודה ליפקוביץ, דב יפה.   Yerushalayim : [ḥ. mo. l.], 754 [1993 or 1994] Gottesman Preserve BM70 .L578 1993
Ascent to greatness : the attitudes and process of becoming a Ben Torah = עליה לגדולה / Rabbi Avrohom Yaakov Rodkin.  [Brooklyn, New York] : Machon Simchas HaTorah, [2013]. Nanuet, NY : Distributed by Feldheim Publishers ©2014 Gottesman BM70 .R63 2013
Kook and Soloveitchik : alternative models for Jewish education / Danny Landes.  Los Angeles : CAJE ; 5738 [1978]. Gottesman Folio Closed Shelf BM71 .L36 1978
ספר דרכה של תורה : והוא פירוש צח וקצר על שולחן ערוך יורה דעה, הלכות מלמדים ותלמוד תורה : והביאור קראתיו דרכה של תורה, לבאר ... כל דין ודין טעמו ונימוקו מן הגמרא והפוסקים ... עוד צירפתי  בצידו ענינים נחוצים ובשם ביאורים נקרא ... : גם תחת הדרכה של תורה פתחנו שער רחב בשם שער הציון, ובו יצויין על כל דיבור ודיבור לדעת מבטן מי יצאו ... / חברתי ... אורי הכהן טיגר.   Yerushalayim : Uri ha-Kohen Ṭiger, 773 [2012 or 2013] Gottesman BM71 .T54 2012
[Survey of Jewish education of Chicago] : submitted to the Committee on Jewish Education of the Jewish Welfare Fund of Chicago / prepared by the Survey Panel of the American Association for Jewish Education, 101 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10003.  New York, N.Y. : American Association for Jewish Education, 1965-1966. Gottesman Preserve BM80.C43 S87 1965
Envisioning Judaism : studies in honor of Peter Schäfer on the occasion of his seventieth birthday / edited by Ra'anan S. Boustan ... [et al.] ; with the collaboration of Alex Ramos.  Tübingen : Mohr Siebeck, 2013. Gottesman Closed Shelf BM160 .E58 2013
Envisioning Judaism : studies in honor of Peter Schäfer on the occasion of his seventieth birthday / edited by Ra'anan S. Boustan ... [et al.] ; with the collaboration of Alex Ramos.  Tübingen : Mohr Siebeck, 2013. Gottesman Closed Shelf BM160 .E58 2013
How Israel became a people / Ralph K. Hawkins.  Nashville : Abingdon Press, [2013] ©2013 Gottesman BM165 .H38 2013
כת מדבר יהודה והשקפותיה : קובץ מאמרים מתוך תדפיסים שיצאו לאור בעברית ובאנגלית / דוד פלוסר ; [ערך, א' צביון].   Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim, ha-Faḳulṭah le-madaʻe ha-ruaḥ, ha-Ḥug le-toldot ha-maḥashavah ha-Yehudit, 732 [1971 or 1972-    ] Gottesman BM175.Q6 F58 1971
Early Judaism : a comprehensive overview / edited by John J. Collins and Daniel C. Harlow.  Grand Rapids, Mich. : William B. Eerdmans, c2012. Gottesman BM176 .E15 2012
Jews, Christians, and the Roman Empire : the poetics of power in late antiquity / edited by Natalie B. Dohrmann and Annette Yoshiko Reed.  Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2013. Gottesman Closed Shelf BM177 .J495 2013
ראשית ההשכלה בגרמניה 1799־1769 : מקורות לתרגיל / של ב. מבורך.   Yerushalayim : ha-Universiṭah ha-ʻIvrit, ha-Faḳulṭah le-madʻe ha-ruaḥ, ha-Ḥug la-hisṭoryah shel ʻam Yiśraʼel, 723 [1962 or 1963] Gottesman BM194 .R39 1962
The new Reform Judaism : challenges and reflections / Rabbi Dana Evan Kaplan ; foreword by Rabbi Eric H. Yoffie ; afterword by Rabbi Rick Jacobs.  Lincoln : University of Nebraska Press ; Philadelphia : The Jewish Publication Society, [2013] Gottesman BM197 .K375 2013
ספר מגיד דבריו ליעקב : והוא לקוטי אמרים אמרי נועם וצוף דבש ...  / אור תורתו של ... מהור"ר דוב בער שהיה מ"מ דק"ק מעזריטש  ושארי קהלות בישראל ...  Lemberg : Druk von S. L. Kugel Lewin & Comp., 1863. Rare Book Room BM198 .D58 1863
געשיכטע פון חסידיזם אויפן יסוד פון אריגינעלע מקורים ... / שמעון דובנאװ ; [איבערגעזעצט פון העברעישן אריגינאל, אונטער דער רעדאקציע פון מחבר, פון ז. קלמנאוויטש]    Buenos Ayres : Alṿelṭlekher Yidisher ḳulṭur-kongres, Argenṭiner opṭayl, 1957-1958. Gottesman BM198 .D8219 1957
ספר דרך הטובה והישרה : ה׳ חלקים : תוכו רצוף ... לקוטים נחמדים ... אמרות טהורות, הנהגות טובות ועצות נפלאות ... יוצאים מפי"ק מפיהם ומפי כתבם של גדולי תלמידי הבעש"ט הקדוש ותלמידהון .../ אשר אספם ... שלום יוסף קליין, זצ"ל, אשר הרביץ תורה בעיר זענטא-פעטראוואסעלא.   Yerushalayim : Ḳalman Samuʼels, 773 [2013] Gottesman BM198 .K5687 2013
ליקוטי מוהר"ן : עם פירוש צפונות חן / הרב חיים נחמני.   [Israel] : Yaʼir Naḥmani, 773-     [2013- Gottesman BM198.N28 N346 2013
ספר נצוצי התפארת שלמה : המה אורות גנוזים, לקוטי מאמרים, מסודרים לפי נושאים / מרבן שלמה הכהן אבדק״ק ראדומסק ; לוקט מספריו תפארת שלמה עה״ת ומועדים ; סידר וערך יעקב דוד וינטרוב.   Bene Beraḳ : M.Z.N., Mekhon Zekher Naftali, 5750 [1990] Gottesman BM198 .R2554 1990
שיעורים בחסידות : "המשך החודש תרס"ו" מתוך ספר המאמרים יום-טוב של ראש השנה תרס"ו / מאת ... שלום דובער ... מליובאוויטש ;  בתוספת ביאורים ועיונים מאת שניאור זלמן גופין.   Bruḳlin, N.Y. : Maʻarekhet "Otsar ha-Ḥasidim", 5773 [2013] Gottesman BM198.S34852 G84 2013
הראש : מהותו, תפקידו ומעמדו של "רבי" ראש בני ישראל ונשיא הדור - ביהדות ובחסידות / מאת שלמה מאיעסקי ; תרגמה עליגל קפלון.  Brooklyn, N.Y. : Sichos in English 5770, 2009. Gottesman BM198.2 .M3415 2009
Jews of today = [Haynṭiḳe Yidn] : a primer on Hasidic dress / Michael Levin.  [Brooklyn, N.Y.] : 109 Gallery, 2013. Gottesman Preserve BM198.4.U6 L485 2013
האח : יצא לאור בשנים תרע״א־תרע״ד, הוצאה מחודשת תשע״ב בתוספת תולדות האח, תולדות העורך הרב משה רוזנבלום ומפתחות מפורטים.  Kfar Chabad, Israel : Machon Oholai Shem-Lubavitch, 5772, 2012. Gottesman BM198.54 .A373 2012
לבקר בהיכלו : יומן טיסה בשמי חב"ד / [כתיבה אברהם יוסף הלוי בייטש].   Bruḳlin, Nyu Yorḳ : Makhon 770 ; Kefar Ḥabad : Hafatsah rashit, "Sifriyat Eshel", 5771, 2011. Gottesman Preserve BM198.54 .B38 2011
Habad portraits : interesting people, events and curiosities in Habad Hasidism / Rabbi Chaim Dalfin.  Brooklyn, New York : Jewish Enrichment Press, 2013- ©2013 Gottesman BM198.54 .D338 2013
ליקוטי סיפורי התוועדויות / מפי מנחם זאב הלוי גרינגלאס.   [Israel] : Ḥazaḳ, 771 [2011] Gottesman BM198.54 G758 2011
מיידנצ׳יק הקטר של חב״ד : סיפורו של נהג הקטר, ר׳ שלמה מיידנצ׳יק, איש הסוד וחיילו הנאמן של הרבי מליובאוויטש בארץ ישראל / שלומי חסקי.   Yerushalayim : Maidanchikś Friends, 773 [2013] Gottesman BM198.54 .H377 2013
יומן בית חיינו 770, שנת ה׳תשמ״ו.   Betar ʻIlit : [ḥ. mo. l.], [5769 i.e. 2009] Gottesman Preserve BM198.54 .Y66 2009
חסידות ספינקא ואדמוריה : חוברת מיוחדת ליומא דהילולא של מהרי״א בעל "חקל יצחק" מספינקא ולזכר אבותיו ובניו הקדושים.  Yerushalayim : Agudat ḥaside Spinḳa ṿe-hanhalat Yeshivat Imre Yitsḥaḳ, 718 [1957 or 1958]. Gottesman Preserve BM198.56.S65 H37 1957
ספר וכתוב לחיים : קובץ אגרות, פסקים, המלצות, קבלות, ברכות והודאות, מכ"ק ... חיים הלברשטאם ... אבד"ק צאנז ... ומבניו וחתניו  / נלקטו ונבחרו מכתבים שעוד לא ראו אור הדפוס ולא נאספו אל פונדק אחד מתוך אוסף הגדול שקבצם וחיברם יחדיו, בצירוף הערות וציונים ... שלום יחזקאל שרגא רבין הלברשטאם ... אבד"ק ציעשינוב ; יו"ל עם תוספות מכתבים, ציונים והערות ע"י מכון סגולה, ברוקלין ניו יארק.   Bruḳlin, Nyu Yorḳ : Mekhon Segulah, 773 [2013] Gottesman BM198.56.Z35 U54 2013
History of the Boston Synagogue 1888-2013 : a 125th anniversary celebration / by Michael Weingarten ; and the Boston Synagogue Archival/Historical Committee : Bette L. Siegel, Charles S. Fineman, Ruth Fein and Marlene Meyer.  Boston : The Boston Synagogue, c2013. Gottesman BM225.B672 B678 2013
Um judaismo para os nossos dias : 70 anos da Congregação Israelita Paulista / Congregação Israelita Paulista.  São Paulo : Congregação Israelita Paulista, 2007. Gottesman Folio Preserve BM267.S262 C66 2007
Storia religiosa degli ebrei di Europa / a cura di Luciano Vaccaro.  Milano : Centro ambrosiano, c2013. Gottesman BM290 .S48 2007
Rabbinic creativity in the modern Middle East / Zvi Zohar.  New York : Bloomsbury Publishing Plc, 2013. Gottesman BM379 .Z646 2013
המהלכים בין העולמות : ״חזרה בתשובה״ ו״חזרה בשאלה״ בחברה הישראלית = Shuttling between two worlds : coming to and defecting from ultra orthodox Judaism in Israeli society / שלומי דורון.   Yerushalayim : ʻAmutat "Helal ben-Ḥayim" ; Bene Beraḳ : ha-Ḳibuts ha-meʼuḥad, [2013] Gottesman BM390 .D675 2013
גדולים בפוליטיקה : הנהגתם של הרבנים עובדיה יוסף ואלעזר שך / אליאב טאוב.  Tel Aviv : Resling, 2013. Gottesman BM390 .T38 2013
גדולים בפוליטיקה : הנהגתם של הרבנים עובדיה יוסף ואלעזר שך / אליאב טאוב.  Tel Aviv : Resling, 2013. Gottesman BM390 .T38 2013
The Qumran Rule texts in context : collected studies / Charlotte Hempel.  Tübingen : Mohr Siebeck, 2013. Gottesman BM487 .H425 2013
A more perfect Torah : at the intersection of philology and hermeneutics in Deuteronomy and the Temple scroll / Bernard M. Levinson.  Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns, 2013. Gottesman BM488.T44 L485 2013
החלום בעולמם של חז"ל = Dreams in Rabbinical literature / חיים וייס ; [עריכה ענת שפירא].   Moshav Ben Shemen : Modan ; [Tel Aviv] : Miśrad ha-biṭaḥon, ha-hotsaʼah la-or, c2013. Gottesman BM496.9.D73 W448 2013
The sense of sight in rabbinic culture : Jewish ways of seeing in late antiquity / Rachel Neis.  New York : Cambridge University Press, 2013. Gottesman BM496.9.V57 N45 2013
משניות : ... עם פירוש עובדיה מברטנורא ; ערקלערט אין אידיש מיט א וואונדערבארן פירוש משנת יהודה ...   Bruḳlin, N.Y. : Kaftor ṿa-feraḥ, 2002- Gottesman BM497.5.Y5 2002
משניות : ... עם פירוש עובדיה מברטנורא ; ערקלערט אין אידיש מיט א וואונדערבארן פירוש משנת יהודה ...   Bruḳlin, N.Y. : Kaftor ṿa-feraḥ, 2002- Gottesman BM497.5.Y5 2002
מסכת קדושין : עם פירוש הרב רבנו משה בן ר׳ מימון ; יוצא לאור ראשונה בלשון ערבי עם תרגום עברי מוגה ע״פ כ״י ... והגהות ומבוא בל״א / מאת אהרן דוד נוראל.   Berlin : Bi-defus Tsevi Hirsh Iṭtsḳoṿsḳi, 662, 1902. Gottesman Preserve BM497.737.K53 M25 1902
משנה מפורשת : ביאורים עיונים והלכה מרבותינו הראשונים והאחרונים מפרשי המשנה על מסכת פאה / נלקט ונערך ע״י ישראל יוסף בלאאמו"ר משה אליעזר זצ"ל ברונשטיין.   Yerushalayim : Hotsaʼah le-or Tsuf, 4 Nisan 773 [15 March 2013] Gottesman BM497.812.P7 B756 2013
ספר גינת ראובן : על סדר זרעים, מסכת פאה : ביאורים והערות על סדר המשניות לכל מסכת פאה / חובר מאת ראובן מלך בן בנימין יצחק שווארץ.   [Brooklyn, N.Y.] : Reʼuven Melekh ben Binyamin Yitsḥaḳ, [772, z.o., 2011] Gottesman BM497.812.P7 S528 2011
ספר ביאור המשנה : על מסכת סוכה : שני ספרים נפתחים : ביאור המשנה ... עיונים ... / חובר מאתי יוסף מרדכי בן שמאי הכהן יודיקין.   Bene Beraḳ : Yosef Mordekhai Yudaikin ha-Kohen, 5773 [2012 or 2013] Gottesman BM497.826.S93 Y83 2012
הקדמת הרמב״ם למשנה / שיעורים מפי שלמה חיים הכהן אבינר.   Bet-El : Sifriyat Ḥaṿah, 771 [2010 or 2011] Gottesman BM497.85 .A85 2010
פירוש על הקדמת הרמב״ם למשנה / שיעורים מפי שלמה חיים הכהן אבינר.   Bet-El : Sifriyat Ḥaṿah, 773 [2012 or 2013] Gottesman BM497.85 .A85 2012
לתורתם של תנאים : אסופת מחקרים מתודולוגיים ועיוניים / שמא יהודה פרידמן.   Yerushalayim : Mosad Byaliḳ, [2013] ©2013 Gottesman BM497.85 .F75 2013
ספר אבני טוהר : הערות וביאורים על מסכת נגעים / אשר חנני השי"ת קלמן אברהם בלאאמו"ר ר' יצחק דויטש.   Lakewood, N.J. : Ḳalman Avraham Doiṭsh, 773 [2013] Gottesman BM497.863.N53 D65 2013
נחל דעת : עיון בבהירות במסכת מקואות : שיעורים על סדר המסכת מתחילתה עד סוף פרק שביעי : שנמסרו בס"ד מרובה בפני סגל חבורה מיוחדת מלומדי הישיבות : ובתחילה באור המשניות בדרך קצרה בהתבסס על גדולי המפרשים שנקרא בשם נחל קדומים / נאמרו ונכתבו ע״י נחום אריה בהרה"ח ר' אברהם שמחה ז"ל לבין.   Bene Beraḳ : Naḥum Aryeh Levin, 772 [2011 or 2012] Gottesman BM497.866.M63 L48 2011
בנין דעת : חידושים וביאורי סוגיות על מסכת מכשירין / בנימין בלאאמו"ר יצחק נחום זילברברג.   Modiʻin ʻIlit : Mishp. Zilberberg, 773 [2012 or 2013] Gottesman BM497.868.M23 Z55 2012
מסכת שקלים מן תלמוד ירושלמי : עם תרומת הלשכה ושיירי הלשכה ועוד הוספות כמפורט בשער השני / נערך ... עפ״י דברי רבותינו ביד אברהם צדוק קולודצקי.   Bene Beraḳ : Avraham Tsadoḳ Ḳolodetsḳi, 774 [2013] Gottesman Folio BM498.824.S53 K65 2013
משונצינו ועד וילנא : סיפורו המרתק של דף הגמרא המודפס / מאת יעקוב לופר.   Yerushalayim : ha-Modiʻa, 2012. Gottesman BM501 .L65 2012
משונצינו ועד וילנא : סיפורו המרתק של דף הגמרא המודפס / מאת יעקוב לופר.   Yerushalayim : ha-Modiʻa, 2012. Gottesman BM501 .L65 2012